رد کردن لینک ها

در لحظه زندگی کن!

در لحظه زندگی کن!

اکهارت تُله می گوید: “گذشته، هیچ نیرویی درمقابل همین لحظه ندارد!”

باید همین لحظه را ساخت. همین لحظه ای که اکنون در آن قرار داریم…

بیایید بلند شویم، حرکت کنیم و حرکت بعدی را متفاوت انجام دهیم. متفاوت تر از همیشه!

جمله ی بسیار جالبی را از استاد سعید وفایی شنیدم و آن جمله ی ناب، این بود: “این لحظه همانگونه است که باید باشد.”

چرا این لحظه، متفاوت نباشد؟ چرا هر لحظه ی خودمان را خلق نکنیم و نسازیم؟

با ایجاد یک تغییر، فقط یک تغییر، می توان روز متفاوتی را شروع کرد؛ می توان تمام گام های بعدی را خلق کرد و منتظر ماند؛ منتظر معجزه ی تغییر.

پس امروز، و در همین هنگام، یک تغییر ایجاد کنید.

سپس منتظر یک معجزه بمانید، که به چیزی جز اراده ی شما نیازی ندارد.

از شما تغییر، از خدا معجزه!

شاد و پیروز باشید و پر از لحظه های عالی.

تغییرها را ایجاد کنید و نتایج را ببینید! 

mahtabmotahari.com با کلیک روی این لینک، مرا در اینستاگرام دنبال کنید دوره آنلاین و دانلودی صداسازی “صدای افسانه ای” (گام هایی برای داشتن صدایی قدرتمند و رویایی)

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه