رد کردن لینک ها

معرفی کتاب

با موضوعات موفقیت، فروش و کسب و کار، بهتر و موثرتر بودن در زندگی و موضوعات دیگه ای از این دست!

معرفی کتاب

تنها راز موفقیت
برچسب‌ ها

تنها راز موفقیت

تنها راز موفقیت: اثر جواشیم دپوسادا و الن سینگر مترجم: نادیا پوروقار با مقدمه ای از محمد پیام بهرام پور نشر تعالی این کتاب، همانطور که از اسمش پیداست، به تنها راز موفقیت می پردازد! تنها راز موفقیت چه چیزی می تواند باشد؟ اگر شما

بازگشت به بالای صفحه