رد کردن لینک ها

کارگاه هایی با موضوعات: صداسازی و صدای بهتر برای صحبت و سخنرانی، موفقیت، بهتر و موثر بودن در زندگی و زندگی زیباتر!

کارگاه

اولین کارگاه صداسازی
برچسب‌ ها

اولین کارگاه صداسازی

گزارش اولین کارگاه صداسازی من! چهارشنبه 11 مهر، یک کارگاه صداسازی برگزار کردم. با اینکه دو روز قبل کارگاه، یعنی دوشنبه 9 مهر، تازه اعلام عمومی کردم و پوستر رو در اینستاگرام قرار دادم، اما تعداد استقبال خوب و قابل قبول بود. ده نفر در

بازگشت به بالای صفحه