رد کردن لینک ها

دوره آنلاین صداسازی

دوره آنلاین صداسازی

موجودی: در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

دوره آنلاین صداسازی: صدای افسانه ای:

گام هایی برای داشتن صدایی قدرتمند و رویایی

یک دوره ی جامع صداسازی، برای داشتن صدایی بهتر برای صحبت کردن، سخنرانی، آواز، گویندگی و…!

پیشنهاد می کنم قبل از هر چیز، این ویدئوی کوتاه را درباره ی این دوره تماشا کنید:

آیا این دوره برای من است؟

اگر در هر یک از این دسته‌بندی‌ها قرار میگیرید، این دوره برای شماست:

 •  به تغییر دادن صدای خودتان فکر کرده‌اید یا می‌خواهید آن را تغییر دهید.
 •  صدای شما بعد از مدتی صحبت کردن خسته می‌شود.
 •  سخنرانی می‌کنید و یا چیزی را از طریق صحبت کردن، ارائه می‌کنید.
 •  دوست دارید صدای قدرتمندتر و پرحجم‌تری داشته باشید.
 •  فکر می‌کنید که صدایتان آنطور که باید، معرف شما نیست.
 • شغل شما به صحبت کردن وابسته است. (سخنران، گوینده، مدرس و…)
 • از راه دیگری به جز صحبت کردن، از صدای خود استفاده می‌کنید. (مثلا آواز خواندن)
 • می‌خواهید مطمئن شوید تا به بهترین شکل ممکن صحبت می‌کنید.

 

بسیاری از مردم فکر می کنند که صدا، غیرقابل تغییر است!

برای همین برای تغییر آن، هیچ تلاشی نمی‌کنند.

حالا که شما آگاه شدید که می‌توان صدا را تغییر داد، پس بهتر است اقدام به تهیه این دوره و انجام دادن تمرینات این دوره کنید.

زمان تغییر بزرگی فرا رسیده است: افسانه‌ای کردن صدایتان

پیشنیاز دوره آنلاین صداسازی صدای افسانه ای

دوسـت دارم قبـل از تهیه‌ی، مطلبـی را با شـما درباره‌ی “مسـیر عصبـی”، بـه اشـتراک بگـذارم و آن را توضیـح دهم.

شـما ممکن اسـت قبـل از اینکه مهارتی را یـاد بگیرید، این سـؤال را از خود بپرسـید: آیـا میتوانم ایـن مهارت را یـاد بگیرم؟

پاسخ، بله است!

بله؛ شما میتوانید هر مهارتی را یاد بگیرید. تکرار میکنم: هر مهارتی!

چگونه؟ پاسخ در مسیری وجود دارد به نام “مسیر عصبی “.

تعریـف ساده‌شـده‌ی مسـیر عصبی: اگر شـما بـرای کاری، تمرین انجام دهیـد، مغـز شـما پـس از مدتـی بـرای آن مهـارت خـاص، کم‌کم مسـیر عصبـی می‌سـازد. به این شـکل که انجـام دادن آن کار برای شـما، تبدیل بـه عـادت میشـود.

پس از سـاختن مسـیر عصبی، بـدون هیـچ زحمتی، میتوانیـد آن مهـارت یـا آن کار را انجـام دهید.

حـال متوجـه می شـویم کـه چـرا اول هـر کاری همیشـه سـخت اسـت! محاسـبات خـاص ریاضـی، رانندگی، خوانندگـی، بازیگـری تئاتر، سـخنرانی و…!

چـون هنـوز مسـیر عصبی آن شـکل نگرفته اسـت! بـا مقـداری تمرین و پشـتکار، میتـوان مسـیر عصبـی مهارتهـا را سـاخت و هـر مهارتـی را تبدیـل به عـادت کرد.

صـدای خـوب داشـتن و صحبت کردن یـا آواز خواندن از جای درسـت، هـم یک عادت اسـت و مسـیر ِ عصبی خاص خـودش را دارد.

ِ بله داشتن صدای خوب، قابل یادگیری و دستیابی است.

پس آماده باشید تا صداى خود را افسانه اى کنید.

صدای افسانه ای به چه معناست؟

صـدای شـما قدرتمندتریـن ابـزار بـرای ارتباط اسـت. بسـیاری از مردم نمی داننـد کـه می تواننـد صدایشـان را تغییـر دهنـد!

وقتـی بـرای کسـی تعریـف می کنـم که با تمرینـات آواز و صداسـازی و… صدایـم تغییر کرده است (مسلما تغییر مثبت)، اکثرا بـا ایـن واکنـش مواجـه میشـوم:

«واقعـا ً ؟! یعنـی واقعـا مـی شـه کسـی صـداش رو عـوض کنه؟»

البتـه دلیلـی هـم نـدارد کـه ایـن را بدانیـم! چـون در مدرسـه چیـزی دربـاره ی صـدا نیاموخته ایـم.

حتـی کسـانی کـه طولانی مدت روی صـدای خودشـان کارکرده انـد، ماننـد خواننده های حرفه ای، دربـاره ی نقـش مهـم صحبـت کـردن روزانـه در سلامت صـدای آوازشـان بی خبرنـد.

 

صـدای شـما، نـاب و مخصـوص خودتـان اسـت. صدایتـان بایـد کم کم آبیاری شود، برویَد و رشد کند؛

در نهایت، صدای افسانه ای شما پدیدار می شود. صدای افسانه ای، یعنی بهترین حالت صدای شما.

گام هایی برای داشتن صدای افسانه ای

مجموعه ی گامها و قسمت های دوره کنار یکدیگر، شما را به سوی داشتن صدایی افسانه ای هدایت می کنند.

 

بـه شـما قـول میدهـم کـه اگـر تمرینـات ایـن دوره را بـه کار ببرید و بـه سلامت صـدای خودتـان توجه کنیـد، (با خواندن فصل های آخر پی دی اف کتاب صدای افسانه ای)

رفته رفتـه پیشـرفت و تغییر مثبـت را در صـدای خـود مشـاهده میکنیـد.

فقط باید صبر داشته باشید و تمریناتتان مداوم و پیوسته باشد.

مدرس این دوره چه کسی است؟

مدرس این دوره، مهتاب مطهری است؛ خواننده ی آواز کلاسیک. برای اطلاعات بیشتر، صفحه ی بیوگرافی مهتاب مطهری را مطالعه کنید.

چک لیست تمرینات

این دوره از تمریناتی تشکیل شده که برای انجام این تمرینات، چک لیست هایی برای چندین هفته تهیه شده. 

این دوره مثل یک حلقه ست! انتها نداره. شما پشت سر هم باید چک لیست ها رو انجام بدین، تمرین کنین، قسمت ها رو دوره کنین و باز هم تمرین کنین…!

تا کِی؟

تا وقتی که خودتون استاد بشین! من خودم تمام مدت در حال تمرین و تکرار و دوره ی همین نکات و همین درسهام… و خود اساتید آواز، صداپیشه ها و… هم به همین شکل.

سرفصل‌های این دوره

 • یکنواخت یا مواج

 • فراز و فرود صدا
 • سرعت صحبت کردن
 • ایستادن درست
 • نفس گیری
 • چالش سی روزه
 • آزاد کردن فک
 • ژیمناستیک دهان
 • استرس صحنه
 • گرم کردن فیزیکی و گرم کردن حنجره
 • تمرینات صداسازی
 • و…

محتویات این دوره

۲۱ فایل تصویری، ۵ فایل صوتی، پی‌دی‌اف کتاب صدای افسانه‌ای و پی‌دی‌اف چک‌لیست تمرینات

بهانه هایی برای صدای خوب نداشتن!

 • یه کم سرم خلوت شه بعد!
 • الان حالش رو ندارم!
 • صدای من همیشه بد بوده. درست بشو نیست!
 • صدام خیلیم خوبه. لازم ندارم. 
 • الان کارهای مهم تری دارم.
 • خیلی گرونه! ارزشش رو نداره!
 • بعید می دونم اثر داشته باشه واسم.
 • دیگه از من گذشته!
 • صدای خوب داشتن ذاتیه!
 • با این چیزا که صدام تغییر نمی کنه!
 • و…

لیست بالا و کلی بهانه ی دیگر، یک نمونه ی کوچک از مکانیزم مغز است که تمایل به حفظ حالت موجود دارد و اصلا دلش نمی خواهد از ناحیه ی امن خود خارج شود!

دوره آنلاین صداسازی صدای افسانه ای، نیاز به چه مقدار سرمایه گذاری دارد؟

شاید باورنکردنی باشد که مبلغ دوره آنلاین صداسازی صدای افسانه ای که متشکل از 21 درس تصویری، 5 فایل صوتی و دو پی دی اف کتاب صدای افسانه ای و پی دی اف چک لیست تمرینات است (و البته آپدیت ها و درس های جدید هم درآینده به آن اضافه می شود)، تنها 354 هزار تومان است. در صورتی که آنچه پس از استفاده از این دوره به دست خواهید آورد، صدها برابر ارزش خواهد داشت.

شاید این قیمت تنها معادل مبلغ یک خرید روزانه باشد، یا مبلغ یک شب شام! که گذرا و تمام شدنی است. اما صدای خوب، تا آخر زندگی با شما خواهد بود؛ و این جمله معروف که می گوید: تنها صداست که می ماند.

بعد از تهیه دوره چطور به فایلها دسترسی دارم؟

بعد از تهیه دوره، یک ایمیل به شما ارسال می شود که از طریق این ایمیل، هم می توانید قسمتهای دوره را آنلاین تماشا کنید یا اگر خواستید، آنها را دانلود نمایید.

پشتیبانی دوره

بعد از تهیه دوره، شما به یک گروه تلگرامی با عنوان “پشتیبانی دوره صدای افسانه ای” اضافه می شوید که در این گروه هم می توانید با اعضای دیگر ارتباط بگیرید، و هم مستقیما سوالات خود را از مدرس این دوره، مهتاب مطهری، بپرسید. همچنین از سوالات دیگران هم می توانید استفاده کنید و هرازچندگاهی تمرینات مرور و تکرار خواهند شد. 

گارانتی بازگشت وجه

من، مهتاب مطهری، به شما قول می دهم که اگر بعد از تهیه دوره، به هر دلیلی ناراضی بودید، به من اعلام کنید و وجه شما را کامل به شما برخواهم گرداند.

صـدای شـما، نـاب و مخصـوص خودتـان اسـت. صدایتـان بایـد کم کم آبیاری شود، برویَد و رشد کند؛

در نهایت، صدای افسانه ای شما پدیدار می شود. صدای افسانه ای، یعنی بهترین حالت صدای شما.

دوره آنلاین صداسازی صدای افسانه ای

شما را قدم به قدم به رسیدن به صدای افسانه ایتان هدایت می کند. 

روش تهیه دوره را از این ویدئو مشاهده کنید:

نظرات شرکت کنندگان

ممنونم از شما بابت دوره خیلی خوبتون و تشکیل گروه پشتیبانیتون. مطالب خوبی از شما یاد گرفتم و جا داره بابتش از شما تشکر کنم.  – ارشاد پروازیان

درود و سپاس. این پکیج آموزشی یکی از بهترین در نوع خود هست. – محسن معصومی

من با وجود اینکه هیچ‌ مطالعه‌ای در زمینه صدا نداشتم، احساس می‌کنم این پکیج کامل هست و برای شروع عالی – مریم شریفی

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دوره آنلاین صداسازی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بازگشت به بالای صفحه